baner jornades
vista ciutat de girona

Presentació

Concebut amb la voluntat d’establir un diàleg internacional (Quebec-França-Espanya), aquest congrés és la continuació dels que van tenir lloc a Perpinyà (2015) i a Outaouais (Quebec) (2017). El 2015, professionals i investigadors van observar com les transformacions socials contemporànies estan contribuint a canvis profunds en les postures professionals i científiques de la intervencions socials. El 2017, el congrés es va centrar en la reflexió sobre la noció de normes, ja siguin formals o informals, interpersonals, socials, culturals, econòmiques, professionals, morals, ètiques o legals.

El congrés del 2020 a Girona posa el focus en el “Creuament de mirades” entre els diferents actors socials. Una de les dificultats més grans per respondre amb eficàcia a l’actual complexitat social rau en la fragmentació de les respostes. Provenim d’una tradició que ha afavorit l’especialització i la divisió de funcions, però aquesta tradició és avui un llast massa pesat, una inèrcia que explica en bona part la incapacitat per abordar amb èxit els reptes socials del nou mil·lenni. El creuament de mirades pot ser un motor catalitzador per fer front als reptes socials i educatius.

Creuar les mirades significa que per aconseguir una societat més justa i cohesionada hem d’aprendre a decidir i a treballar junts –institucions, entitats, persones usuàries de serveis, ciutadania en general. Implica també incorporar pràctiques, representacions i discursos de professionals, polítics, ciutadans, formadors i investigadors que valorin i reconeguin la diversitat, que repensin la distribució i les relacions de poder, que confrontin discursos i comparteixin sabers. En definitiva, anar creant junts un teixit per fer de l’acció social i educativa una acció transformadora. Però ni estem habituats a fer-ho ni és senzill aconseguir-ho; per això volem escoltar iniciatives, conèixer experiències i intercanviar idees. Per fer-ho, us proposem tres eixos de reflexió.