baner jornades
noia amb un ordinador

Quota única d’inscripció, 30 €

La quota d’inscripció per les persones que acreditin ser amigues o col·legiades del CEESC és de25€

La quota d’inscripció inclou:

Per inscriure’s al congrés cal emplenar el formulari d’inscripció amb les dades sol·licitades. La plaça no estarà garantida fins que s’efectuï el pagament.

El pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària a nom de la Universitat de Girona, al número de compte IBAN: ES47 0081 7023 6300 0117 2322 del Banc de Sabadell. Quan es faci el pagament cal que consti:

Formulari d'inscripcions

Podeu omplir el formulari clicant aquest enllaç