baner jornades
perosnes escoltant conferencia

Les comunicacions que es presentin poden ser reflexions sobre experiències concretes, aportacions teòriques o recerques científiques relacionades amb els objectius i eixos del congrés. Les comunicacions es poden presentar en català, castellà o francès. No hi haurà traducció simultània de les presentacions, només hi haurà traducció simultània a la conferència inaugural (anglès-català). Cada persona podrà presentar un màxim de 2 comunicacions.

Les propostes de comunicacions han d’indicar:

Data límit d’enviament del resum de les comunicacions: 16 de febrer de 2020.

Data en què es comunicarà si les comunicacions han estat acceptades: 25 de març de 2020.

Altres informacions d’interès:

Formulari per enviar les comunicacions al congrés

Podeu omplir el formulari clicant aquest enllaç